DỊCH VỤ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI ĐÀ NẴNG

Bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp từ năm 2009, đến nay, NHAN SON đã tư vấn thành công cho trên 500 doanh nghiệp tại Đà Nẵng và các tỉnh thành Việt Nam. NHÂN SƠN là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực công bố SẢN PHẨM THỰC PHẨM trong nước và nhập khẩu, chúng tôi tư vấn thủ tục và soạn thảo hồ sơ Đủ điều kiện Ap toàn thực phẩm và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm một cách chính xác và nhanh chóng.


AN TOÀN THỰC PHẨM

Dịch vụ AN TOÀN THỰC PHẨM
Đăng ký ATTP tại Đà Nẵng
Đăng ký ATTP tại HỒ CHÍ MINH
Đăng ký ATTP tại Huế
Đăng ký ATTP tại Quảng Nam
Đăng ký ATTP tại Hội An

CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Tự CÔNG BỐ THỰC PHẨM thường
Đăng ký CÔNG BỐ THỰC PHẨM
Công bố thực phẩm CHỨC NĂNG
Công bố thực phẩm SỨC KHỎE
Công bố thực phẩm NHẬP KHẨU
Công bố bao bì đựng THỰC PHẨM